Kemijoen leveimmältä kohdalta

Olen kotoisin Muurolan kylästä, nykyisen Rovaniemen kaupungin alueelta. Lapsuudessani olen asunut myös Tornion Yli-Liakassa, ja syntynyt olen Rovaniemellä.

Isäni työskenteli Rajavartiolaitoksessa opistoupseerina ja äitini erikoissairaanhoitajana päihde- ja mielenterveyspuolella. Äitini kouluttautui myöhemmin työn ohessa yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Neljä vuotta nuorempi pikkuveljeni oli lapsuudessani harmillisen vilkas kiusankappale ja samalla erittäin tärkeä pelikaveri – yleensä maalivahti – kaikenlaisissa peleissä kenkälusikkavillamyttypelistä jalkapalloon ja pihasählyyn.

Lapsuuteni harrastukset; urheilu, lukeminen ja musiikki, ovat kaikki seuranneet minua aikuisikään asti.

Koulunkäynti oli minulle kiinnostavaa ja mielekästä. Söin kaksitoista vuotta putkeen samassa ruokalassa, eli kävin ala- ja yläasteen sekä lukion Muurolassa. Koulunkäynti huipentui ylioppilaskirjoitusten pitkän matematiikan täysiin pisteisiin ja Teknologiateollisuuden 1000 euron stipendiin.

Oulusta Strasbourgiin ja takaisin

Lääkärin ammatti tuntui lukion lopulta lähtien mielekkäimmältä vaihtoehdolta, ja hain ylioppilaskeväänä Oulun yliopiston lääketieteelliseen. Sinänsä kroonisena myöhästelijänä ja erittäin huonolla käsialalla kirjoittavana pohjani stereotyyppiseksi lääkäriksi olivat kohdillaan. Pääsin sisään yliopistoon, ja muistan edelleen euforian postilaatikolla yliopiston sisäänpääsykirjettä avatessani.

Opiskelupaikka plakkarissa oli aika armeijan harmaiden Sodankylän jääkäriprikaatissa. Palvelin sissitiedustelijana urheilujoukkueessa. Vietimme koko vuoden saman joukkueen kesken, ja tuolta tiiviiltä vuodelta on sotataitojen lisäksi jäänyt useita hyviä ystäviä, puolustusvoimain hiihtojoukkuemestaruus ja alikersantin sotilasarvo.

Opiskeluaika sujui perinteisin menoin opintoihin,opiskelijaelämän rientoihin ja urheiluun keskittyen. Kilpailin edelleen kesäisin juoksukisoissa, ja talvisin hiihtäen – kuitenkin sillä periaattella, ettei urheilu saanut häiritä muuta elämää. Opintojen aikana työskentelin tiiviisti hoitajan sijaisuuksia tehden OYS:ssa ja loma-aikoina myös LSHP:ssa. Koen, että nämä eri osastoilla psykiatrialta teho-osastolle tehdyt hoitajan keikat opintojen aikana antoivat merkittävää kokemusta myöhemmälle uralle. Opiskeluaikana minulla oli tavaramerkkinä pitkä tukka, joka oli lainehti huolettomasti ison pääni päällä (lue: ruokkoamaton kuontalo).

Osana opintojani olin vaihto-opiskelijana Ranskan Strasbourgissa 2011-2012. Ranskan kielen lisäksi karttui ymmärrystä siitä, millaista on äärimmäinen byrokratia ja toisaalta se, ettei se nyt sitten kuitenkaan ole niin vakavaa (c’est pas grave!). Vaihto toi myös yhä jatkuvia ystävyyssuhteita.

Valkoinen takki

Lääkärintöitä pääsin ensimmäistä kertaa tekemään 2010 neljän vuoden opinnot suoritettuani. Työskentelin LKS:n sisätaudeilla. Tuolloin sain hyvää ohjausta, ja pitkään minusta pitikin tulla sisätautilääkäri. Innostuin myös hieman myöhemmin silmätaudeista, joilla työskentelin hetken aikaa Kemissä. Kuitenkin huomasin pitäväni enemmän työnkuvasta, jossa ihmisten kanssa keskustelulla on suurempi rooli kuin käsillä tekemisellä. Niin päädyin 2014 aloittamaan työterveyshuollon erikoistumisen.

Erikoistumisaikana työskentelin ja hain kokemusta monipuolisesti. Työskentelin psykiatrialla, sisätaudeilla, kirurgialla, terveyskeskuksessa, kuntoutustutkimuspoliklinikalla ja Työterveyslaitoksella Helsingissä.

Oman yksityisvastaanottoni aloitin 2014 päivätyön ohella viikoittaisena iltavastaanottona.

Maalikuussa 2017 aloitin vastaavana työterveyslääkärinä Rovaniemen Mehiläisessä. Aloitin esihenkilönä johtamisen ja vastuun kantamisen erikoistumiseni ollessa vielä kesken. Perinteisesti lääkärijohtajaksi on edetty pitkän kliinisen uran jälkeen, mutta itse ajattelen johtamistaitojenkin vaativan harjaantumista. Mitä aiemmin pääsee aloittamaan, sitä nopeammin myös johtamistaidot karttuvat.

Työterveyshuollon erikoislääkärin paperit sain 2020 keväällä (valmistujaisjuhlat jäivät koronan vuoksi pitämättä).

Työterveyslääkärin työssä yhdistyy ainutlaatuisesti muutama hieno ja tärkeä puoli. Työterveyslääkärin vastaanotolla tavataan potilaita kaikenlaisissa ongelmissa ja sairauksissa. Yritysyhteistyössä pyritään löytämään työterveyden keinot yritysten ja työntekijöiden turvallisuuden ja työkyvyn parantamiseksi. Lääketiede ja yhteiskunnallinen (juridis-sosiaalinen) kohtaavat. Professorimme puhuukin työterveyshuollosta ”rajatieteenä”.

 
Vaikuttajaksi

Asetuin ehdolle hyvinvointialuevaaleihin ja liityin kokoomukseen loppuvuodesta 2021. Tärkeinä herättäjinä oli työssäni näkemäni pitkät jonot psykiatriseen hoitoon ja terapiaan, ja jonkinlainen, yksityissektorilta katsottuna oudolta näyttäynyt julkisen terveydenhuollon kankeus ratkaista näitä ongelmia. Halusin ja haluan edelleen omalta osaltani hyvinvointialueilla tehdä asiat paremmin, lappilaisten parhaaksi. Vaaleissa lyhyen, kahden viikon kampanjan jälkeen menestyin hienosti ollen puolueemme toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas reilun 400 äänen potilla. Vaalimenestys ja vastuunkantohalukkuus avasivat ovet aluehallitukseen. Hallituksella oli 26 päivän mittaista kokousta vuonna 2022 ja tahti jatkuu samantyyppisenä vuonna 2023.

Seuraavana luontevana askeleena poliittisella uralla on eduskunta. Koen, että työterveyslääkärin työssäni kohtaamani ihmiset, yritykset ja ongelmat ovat antaneet hyvän näkökulman suomalaiseen ruohonjuuritason tilanteeseen. En myöskään ole ehtinyt politikoitua, vaan ammatillinen, analyyttinen ja tietoon pohjaava lääkäri-identiteettini on vahva. Pidän erittäin tärkeänä, että eduskunnassa on myös meitä erityisasiantuntijoita tuomassa erilaista näkökulmaa asioihin.

Tarkemmin poliittisista näkemyksistäni kirjoitan blogissani. Vaaliteemani löydät myös näiltä sivuilta.

Tervetuloa mukaan matkaan. Olen valmis lappilaisten edustajaksi.

Jo kaksivuotiaana Inarin Vastusjärven mökille kävellessä ympäröivä maailma näytti ihmeelliseltä.

Turvallisuus

Meidän täytyy varmistaa geopoliittisesta sijainnistamme huolimatta maamme turvallisuus kaikissa oloissa. Nato-jäsenhakemus on kahta valtiota vaille valmis tätä kirjoittaessani. Puolustusvoimiemme suorituskykyyn on jo alettu panostamaan enemmän. Mikäli emme pysty puolustautumaan ja pitämään mahdolliset hyökkääjät loitolla, ei sisäisillä asioillamme ole hirveästi mahdollisuuksia onnistua.

Turvallisuuteen kuuluu myös sisäinen puoli. Syrjäytymistä täytyy pystyä ehkäisemään paremmin, kotouttamisen ongelmiin puuttumaan ja vaikkapa katujengikehitys pysäytettyä.

Talous

Maamme taloudelliseen tilanteeseen vaikuttaa hyvin moni asia, joista seuraavissa kohdissa tarkemmin. Joka tapauksessa on niin, että tällä hetkellä maksamamme 2,4 miljardia euroa valtionvelan korkoja vuodessa on aivan liikaa – samalla rahalla hoitaisi kaikki sisäasiainministeriön tehtävät. Suomi on velkaantumisen suhteen eurooppalaista keskitasoa, mutta pohjoismaalaisittain pohjasakkaa. Tähän täytyy tulla muutos – korkojen sijaan käyttäkäämme yhteiset rahamme paremmin.

Työ

Työ tekee ihmiselle pääosin hyvää, eikä kenenkään pitäisi työstään sairastua. Näin on helppo työterveyslääkärin ajatella. Kuitenkin,meillä on 100 000 avointa työpaikkaa ja 200 000 työtöntä. Masennuksen vuoksi haetaan eniten työkyvyttömyyseläkkeitä. Työntekemistä tässä maassa on tarpeen lisätä merkittävästi. Työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä ja sen haasteet lupaprosesseista kotouttamiskäytäntöihin nujertaa. Mielenterveyden ongelmia pitää pystyä toisaalta hoitamaan nykyistä ketterämmin (matalan kynnyksen terapeuttiset toimet nykyisen kuntoutuspsykoterapiajärjestelmän rinnalle) ja niitä pitää pystyä ehkäisemään huomattavasti paremmin kaikilla tavoilla työelämän laadusta sosiaalisen median käytön kriittiseen tarkasteluun ja koulujen resursseista ja keinoista tunnetaitojen hallintaan kaiken ikäisillä. Yksinäisyyttä lisäävät rakenteemme tulisi tunnistaa. Työntekemisestä täytyy myös tulla kannattavampaa joka tilanteessa, mikä tarkoittaa myös esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan muutoksia.

Terveys

Julkinen terveydenhuolto vaikuttaa todella olevan tiukassa tilanteessa. Päivystykset ruuhkautuvat, sairaalaosastot ovat täynnä jatkohoitopaikkaa odottavia vanhuksia, hoivapaikkoja ei ole tarpeeksi, hoitajat vaihtavat alaa kurjien työolojen vuoksi ja juuri aloittaneiden hyvinvointialueiden talous on kuralla. Tarvitaan merkittäviä avauksia hoiva-avustajien kouluttamiseksi vanhusten turvaksi palveluasumiseen, parhaiden hoitokäytänteiden jakamiseen Suomen sisällä ja vaikkapa mielenterveysongelmien sekä lihavuuden hoiton melko perusteellista hoitotapojen uudelleen ajattelua. Todennäköisesti tarvitaan myös priorisointia siten, että mahdollisimman monelle voidaan tarjota mahdollisimman hyvää ja vaikuttavaa hoitoa. Erikoislääkärinä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kohentaminen on erittäin lähellä sydäntäni ja ammattitaitoni ytimessä.

Toivo

Suomesta tulee lähivuosina Olkiluoto 3:n ja räjähdysmäisesti kasvavan tuulivoimatuotannon myötä sähköomavarainen. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että sähkön hinta painuu takaisin alle kymmeneen senttiin kilowattitunnilta ja sähkö tulee olemaan eurooppalaisella vertailulla meillä poikkeuksellisen halpaa – ja puhdasta. Tämä tulee houkuttelemaan maahamme teollisia investointeja ja tuo meille merkittävän kilpailuedun verrokkimaihin nähden. Samoin se tulee poistamaan kotitalouksien, ravintolayrittäjien, tomaatinviljelijöiden ja kaikkien muidenkin ahdingon järjettömän kalliiden sähkölaskujen parissa.

Täällä Lapissa olemme myös suunnattoman arvokkaiden malmiesiintymien päällä. Nämä ovat arvokkaita paitsi taloudellisesti, työpaikkojen tuojina ja vaurauden tuojana, ennen kaikkea vihreän siirtymän mahdollistajana. Esimerkiksi yhteiskunnan sähköistäminen vaatii hurjan määrän malmeja. Suomessa ja Lapissa voimme tehdä kaivostoimintaa maailman puhtaimmalla, eettisimmällä ja kestävimmällä tavalla. Ympäristöön liittyvät haasteet täytyy ja tullaan ratkaisemaan. Emme voi vain katsella sivusta, kun kaivostoimintaa monissa muissa paikoissa tehdään huomattavan kyseenalaisesti sekä ympäristön että työntekijöiden kannalta. Malmi- ja mineraalivarantojen hyödyntäminen on jopa velvollisuutemme tämän ainoan maapallon pelastamiseksi ilmastokatastrofilta– ja me voimme myös hyötyä tässä tärkeässä tehtävässä kansakuntana.

Suomella on siis monenlaiset valtit käsissään, yllä pari esimerkkiä. Meillä on mahdollisuus menestyä ja tehdä tulevillekin suomalaisille hyvä elämä kotimaassamme. Tartutaan toimeen ja käännetään maamme kurssi kohti parempia aikoja

 • Ylioppilas, Muurolan lukio 2005
 • Varusmiespalvelus, Jääkäriprikaati (alikersantti), 2005-2006
 • Lääketieteen lisensiaatti, Oulun yliopisto 2013
 • Erikoislääkäri, työterveyshuolto, Oulun yliopisto 2020
 • Aalto Executive educationin ja Mehiläisen Mee-johtamiskoulutus 2020
 • Pihatyöntekijä, Roi mlk (Uiton pirtti, Muurola) kesällä 2002
 • Pihatyöntekijä, Kemijoki Oy (Petäjäisen voimalaitosalue) kesällä 2003
 • Puistotyöntekijä, Lapin sairaanhoitopiiri (Muurolan sairaalan alue) kesinä 2004-2005
 • Lähihoitajan keikkasijaisuudet, PPSHP (OYS eri erikoisaloilla) 2007 – 2010
 • Tutkimusavustaja, Oulun yliopisto (Muurolan sairaalassa) kesällä 2008
 • Amanuenssi, LSHP (keuhkosairaudet ja kirurgia, Lapin keskussairaalassa) kesällä 2009
 • Erikoistuva lääkäri, LSHP (sisätaudit, LKS) kesä 2010
 • Amanuenssi ja erikoistuva lääkäri, L-PSHP (silmätaudit) joulukuu 2010
 • Terveyskeskuslääkäri, Tornion kaupunki (terveyskeskus, neuvolat, kouluterveydenhuolto) kesä-heinä 2011
 • Päätoiminen päivystävä lääkäri, Attendo (Vaasa, Veteli, Kokkola, Lumijoki, Kemi), elo 2011
 • Terveyskeskuslääkäri, Tornion kaupunki, maalis-heinäkuu 2012
 • Takapäivystäjä, Mediverkko (viikko kuukaudessa, Oulaskankaan aluesairaala ja Länsi-Pohjan keskussairaala),3/2012-8/2013
 • Yleislääkäri, Mediverkko (Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos) maalis-joulukuu 2013työterveyslääkäri, Mediverkko (Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos), tammi-kesäkuu 2014
 • Yksityisvastaanotto eri toimipisteissä 4/2014 alkaen
 • Erikoistuva lääkäri, LSHP (LKS sisätaudit) 8/2014-1/2015
 • Terveyskeskuslääkäri, Rovaniemen kaupunki, helmi-toukokuu 2015
 • Työterveyslääkäri, Outokumpu Stainless (Tornion terästehtaan työterveysasema) kesäkuu 2015
 • Erikoistuva lääkäri, PPSHP (OYS, psykiatrian päivytysyksikkö), 8/2015 – 1/2016
 • Terveyskeskuslääkäri, Tornion kaupunki, tammi-kesäkuu 2016
 • Erikoistuva lääkäri, PPSHP (OYS kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikat) 9/2016 – 2/2017
 • Vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen Rovaniemi, 3/2017 – 12/2022
 • Erikoistuva lääkäri, LSHP (LKS kirurgia) huhti-touko 2019
 • Erikoistuva lääkäri, Työterveyslaitos (Helsinki) 8/2019 – 1/2020
 • Työterveyslääkäri, Mehiläinen Yleisradion työpaikkavastaanotto (Pasila) tammi-maalis 2022

Luottamustoimet:

  Opintojen aikaan:

  • Kaksi kautta Oulun lääketieteellisen killan valtuustossa

   – Yksi kausi Universitas Oulu -hankkeen ohjausryhmässä
   – Yksi kausi YTHS Oulun terveystyöryhmässä

 • Suomen lääkäriliiton työterveyslääkärit-alaosaston johtokunnan jäsen 2021-2022
 • Pohjolan Osuuspankin edustajiston jäsen 2021 alkaen
 • Lapin hyvinvointialuevaltuutettu 3/2022 alkaen
 • Lapin hyvinvointialueen hallituksen jäsen 3/2022 alkaen
 • Lapin hyvinvointialueen hallituksen edustaja hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa 12/2022 alkaen
 • Maastojuoksu SM-hopeaa 2016, M30 6km, Vöyri
 • Maraton: 2.49:49 ja Rovaniemi marathonin voitto 2016
 • 10 000m 34:20 (Saarenkylän kenttä 2010)
 • Hiihdossa kaksi lääninmestaruuspronssia ja Puolustusvoimain joukkuemestaruus (Jääkäriprikaati)
Rakkaiden harrastusten nautinto näkyy ilmeessä

Blogi

Hei lukija! Tähän kirjoitan viikoittain ajatuksiani kohti vaaleja.

Valtion talouden tasapainottamisessa kannattaa tietenkin lähteä liikkeelle toimista, joista kukaan ei kärsi – tai jopa päinvastoin hyötyy. Vähälle huomiolle vaalipuheissa on jäänyt miljardiluokkaa oleva työkyvyttömyys. Erityisesti turhaa ja kallista on terveydenhuollon hoitojonoissa olevien ihmisten työkyvyttömyyskustannukset. EK:n laskelman mukaan yksi työkyvyttömyyspäivä (esim. sairauspoissaolopäivä) maksaa keskimäärin noin 300e, pitäen sisällään sairausajan palkan, …

Liikunta on kaikesta urheilun uutisoinnista ja kauniista puheista huolimatta jäänyt yhteiskunnassa mielestäni aivan lapsi puolen asiaan kansanterveyden, ihmisten hyvinvoinnin ja monen muun asian parantamisessa. Seuraavassa muutama ajatus liikunnan mukaan ottamisesta. Olen myös allekirjoittanut Olympiakomitean liikunnan ja urheilun manifestin. Liikunnan lisääminen koulupäivien yhteyteen Kuulostaako tutulta: kakkosluokkalainen Justus pääsee koulusta klo 13. …

Olen työskennellyt lastenneuvolassa ja koululääkärinä sekä Torniossa että Rovaniemellä vuosina 2011-2015. Työ oli erinomaisen antoisaa, aidosti moniammatillista ja siinä todella tunsi nousevansa jättiläisten hartioille jatkaessa suomalaisen kansallisylpeyden perinteitä lasten terveyden edistämiseksi. Perheiden ja lasten kanssa vuorovaikuttaminen oli mutkatonta ja varmasti moni hyötyikin noista käynneistä. Kuitenkin lienee syytä tutkia tätäkin instituutiota …

Terveyspalveluissa eletään muutoksen värittämää aikaa. Vuodenvaihteessa hyvinvointialueet starttasivat. Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenenä kulunut vuosi on ollut työntäyteinen uutta järjestelmää perustettaessa. Massiivisen hallinnollisen uudistuksen sijaa seuraavassa käytännönläheisempää näkökulmaa terveyspalveluihin. Mikä on sellainen paikka, jossa potilaat odottavat jonossa vaivojensa kanssa ja oven takana lääkärit tuskailevat ja käyttävät työaikaansa erilaisten henkilöstöhallinnollisten järjestelmien kanssa …

Ota yhteyttä

Ilkka-Petri Välitalo
040 719 6657
ilkkapetri@gmail.com

Vaalipäällikkö
Leena Jääskeläinen
0400 435 295
aihkirova@gmail.com